นายสมพร โสดาวิชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Online: 9 user(s)
ข่าวหนังสือพิมพ์
ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม
  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ (โรงเรียนดีประจำตำบล)  :  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ (โรงเรียนดีประจำตำบล) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านโนเชียงคูณ ตำบลคอกช้าง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 11 ไร่ 83 ตารางวา บ้านโนนเชียงคูณ
หมู่ที่ 6 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย มีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน 5 หมู่บ้าน คือ
- หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่
- หมู่ที่ 6 บ้านนากอ
- หมู่ที่6 บ้านโนนเชียงคูณ
- หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์กลาง
- หมู่ที่ 13 บ้านโนนธาตุ
มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนจัดบรรยากาศทางกายภาพของโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบ Internet ให้เป็นระบบ IP Star เพื่อการจัดการศึกษา
เปิดทำการสอนระดับชั้น อนุบาล 1 - 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 รวมทั้งสิ้น 11ห้องเรียน มีนายสมพรโสดาวิชิต
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครูสายผู้สอน 13 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งวิทยากรภายนอก
สอนประวัติศาสตร์จำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน 1 คน
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรงจำนวน 1 คน

นักเรียนบ้านเหมือดแอ่ชมภาพยนตร์พุทธศาสดา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
07-05-2012
นักเรียนโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ชมภาพยนตร์ เรื่องโครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวพุทธประวัติ ...

ข้อมูลนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา
06-05-2012
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 รอรายละเอียด

สภาพชุมชน
06-05-2012
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลสระใคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร ...

แผนที่โรงเรียน
07-05-2012
แผนที่กูเกิ้ลแสดง ตำแหน่งโรงเรียน

5 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
16/02/12 21:09» ขอเชิญครูนักเรียนผู้ปกครองใช้กระดานถามตอบ..


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ (โรงเรียนดีประจำตำบล)  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ (โรงเรียนดีประจำตำบล)
Ban Muad-Aeh School
ตำบลบคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
Khokchang, Srakhai, Nong Khai 43100

โทรศัพท์ 0-4241-9154 โทรสาร 0-4241-9154 email : info@muad-aeh.net
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


Copyright©2014 muad-aeh.net
Development from SMEweb 1.5f Power By คุณครู.คอม